Chuyên Viên Thị Trường Vốn

Home / Tuyển Dụng / Chuyên Viên Thị Trường Vốn

Chuyên Viên Thị Trường Vốn

Nhiệm vụ chính:
1. Thực hiện công tác huy động vốn và đầu tư
– Tham gia huy động vốn theo kế hoạch của Phòng CMIR
– Hỗ trợ nhà đầu tư quá trình xoát xét doanh nghiệp
– Chuẩn bị hồ sơ trước giải ngân và thực hiện các cam kết sau giải ngân với nhà đầu tư
– Hỗ trợ lập kế hoạch tham quan dự án cho các nhà đầu tư
2. Cập nhật mô hình định giá công ty
– Cập nhật mô hình định giá Tập đoàn hàng tháng, quý, và năm
– Trao đổi, báo cáo với cấp trên về những biến động bất thường và ảnh hưởng của những biến động trên vào giá trị Tập đoàn.
Yêu cầu công việc
1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán.
2. Kiến thức:
– Kiến thức chung về tài chính, đầu tư, kế toán
– Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản
3. Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính, đầu tư, bất động sản
4. Kỹ năng:
– Kỹ năng lập mô hình trên Excel
– Kỹ năng thuyết trình
– Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
– Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Ứng tuyển
Tải mẫu

Các bài viết liên quan