Kế Toán Tổng Hợp

Home / Tuyển Dụng / Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Nội Bộ

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
2. Kiến thức:
– Kiến thức chung về Kế toán
– Kiến thức về các thuế: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, …
– Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản
3. Kinh nghiệm chuyên môn: 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
4. Kỹ năng:
– Nắm vững các chính sách thuế, quy định kế toán
– Chịu áp lực công việc tốt

Ứng tuyển
Tải mẫu

Các bài viết liên quan